Hlavná stránka

Doručenie

Službu poskytujeme výhradne na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Zákazník si vyberá konkrétny deň a časové okno (čas dodania). Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci negarantuje dostupnosť všetkých časových okien pre dodanie tovaru. Ich dostupnosť je závislá od aktuálneho objemu objednávok. Zákazník sa rozhodne či si praje zabaliť svoj nákup do Papierovej tašky so zaúčtovaním sumy 0,40 € (štyridsať eurocentov) na jeden nákup, bez ohľadu na počet použitých papierových tašiek . Mäsové výrobky, ryby, mliečne výrobky a ďalšie druhy tovaru, na ktoré sa vzťahuje povinnosť ich zabalenia z hygienických dôvodov, budú zabalené v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom takýto spôsob balenie nie je zákazníkovi osobitne účtovaný.

Cena za doručenie pre Bratislavu

(okrem mestských časti: Jarovce, Rusovce, Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica): V prípade objednávky do sumy 59 € (slovom: päťdesiatdeväť EUR), budú Zákazníkovi vyúčtované Náklady na dodanie vo výške 5,30 € (slovom: päť euro tridsať eurocentov). V prípade objednávky rovnej alebo prevyšujúcej sumu 59 € (slovom: päťdesiatdeväť EUR), nebudú Zákazníkovi vyúčtované žiadne Náklady na dodanie Tovaru. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že na vyúčtovanie výšky Nákladov na dodanie Tovaru Zákazníkovi nemá vplyv výška zaplatenej Kúpnej ceny, ale len výška Informatívnej ceny uvedenej v Nákupnom košíku.

Cena za dodanie doručenie Tovaru pre vybrané mestské časti

Jarovce, Rusovce, Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica V prípade Informatívnej ceny do sumy 59 € (slovom: päťdesiatdeväť EUR), budú Zákazníkovi vyúčtované Náklady na dodanie vo výške 6,80 € (slovom: šesť euro osemdesiat eurocentov). V prípade Informatívnej ceny rovnej alebo prevyšujúcej sumu 59 € (slovom: päťdesiatdeväť EUR), budú Zákazníkovi vyúčtované žiadne Náklady na dodanie Tovaru. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že na vyúčtovanie výšky Nákladov na dodanie Tovaru Zákazníkovi nemá vplyv výška zaplatenej Kúpnej ceny, ale len výška Informatívnej ceny uvedenej v Nákupnom košíku.